Menü

Csapatépítés

csapatépítés

Csapatépítésre legtöbb esetben ismerkedési, hangulatjavító, bizalomépítési és együttműködés fejlesztési, valamint csapatteljesítmény növelő céllal kerül sor. (További részletes célok az alábbi felsorolásban találhatók.)

Tapasztalt kollégáink minden megbízás esetén alaposan felmérik a megbízói oldal igényeit vezetői és résztvevői szempontból egyaránt és testreszabott tervet készítenek a programra. A terv egyeztetése és finomhangolása is jelentősen hozzájárul a célok magasszintű teljesüléséhez.

A programok megvalósítása során gyakorlott trénereink professzionálisan irányítják, illetve terelik a teameket a választott célok eléréséhez. A programok vezetése során minden esetben elmondjuk, hangsúlyozzuk miért és mennyire fontos az odafigyelés egymásra,  az empátia, a tolerancia, a különbözőségekben az értékek megtalálása, valamint az együttműködés és a megfelelő kommunikáció. Ezek betartására végig odafigyelünk. A programok záró részében a kiértékelésen túl a pozitív élmények rögzítésére is hangsúlyt helyezünk.

 

Ugrás a Főbb alkalmazott módszerekhez

Ugrás a Rövid programösszefoglalóhoz

 

Lehetséges célok részletesen:

 • csapatteljesítmény növelése
 • megismerkedés (újonnan összeállított csapatoknál)
 • egymás  mélyebb megismerése
 • a csapattagok rejtett képességeinek feltárása
 • az egyéni erősségek és a csapatban rejlő szinergiák feltárása és tudatosítása
 • egyéni készségfejlesztés, részben a csapattagok által egymás részére (pl. kreativitás, probléma megoldás, kommunikáció, konfliktuskezelés)
 • együttműködés fejlesztés
 • bizalom építés
 • empátia növelés
 • tolerancia erősítés, különbözőségek elfogadása és tisztelete
 • hangulatjavítás
 • a csapatban felgyülemlett feszültségek oldása
 • motiváltsági szint növelése
 • kapcsolatok, összetartás megerősítése
 • feltöltő közös élmények szerzése

Főbb alkalmazott módszerek:

 • játékos feladatok különböző jellegű és mértékű kihívásokkal, teljes csapattal illetve csoportokban
 • teljesítmény feladatok, verseny, amennyiben a csapaton belül kiscsoportok, pl. adott részterületeken belüli dolgozói csoportok kohézió erősítése is szükséges
 • élmény programok (kirándulás, kalandpark, tűzönjárás, zenés-táncos programok, közös főzés, stb.)
 • interaktív előadások
 • csoportos élmény megosztások és megbeszélések
 • műhelymunkák
 • szimulációk
 • szerepjátékok
 • tesztek
 • coaching eszköztár használat

Javasolt program időtartamok:

 • 2 óra – egy adott konkrét célra fókuszált  program (módszerek pl. műhelymunka, teszt, rövid élményprogram)
 • félnapos – a fenti lehetséges célok közül választott 1-2 konkrét célra fókuszált program bármely módszer lehetséges
 • egésznapos – akár 2-4 féle cél teljesülését szolgálhatja, erősebb, tartósabb hatás elérésére
 • bentlakásos 2-3 napos – komplex csapatépítés és fejlesztés, a maradandó élmények mellett várható a hosszútávú teljesítmény és hangulatjavító hatás

Kiknek ajánlott:

Vállalkozásoknak és nonprofit szervezeteknek, szervezeti egységeknek, bármely közösségnek szóló programok, akik a fenti célok valamely kombinációját tűzték ki a csapat fejlesztése, erősítése érdekében.

Rövid program összefoglalók a csapatépítésen belüli fókusz szerint:

 • Ismerjük meg egymást!

E programban elsősorban a résztvevők ismerkedésén van a hangsúly, sok egyéni megnyilvánulási lehetőséggel. Főként olyan csapatoknak ajánljuk, ahol fontos a bizalomépítés és akik jövőbeni együttműködését erősíteni szükséges. Az oldott légkör és a jó hangulat kellő mértékben megnyitja a zárkózottabb személyiségeket is. A program tartalmazhat személyiségtesztet és csapatfunkciókra vonatkozó tesztet is.

 • Fő a jó hangulat!

Vannak helyzetek, mikor egy csapat egyszerűen szeretne kikapcsolódni, pl. megünnepelni egy sikeres projekt lezárását. Cél lehet örömet okozó közös élmények átélése, de a stresszmentesítés is. E programban a játékos feladatok, sok mozgás és a zene, vagy az egyéb választott, élményt adó tevékenység, pl. közös alkotás a meghatározó. Változatos, színes program, és/vagy aktív pihenés, kikapcsolás, akár relaxációval, meditációval.

 • Meg tudom csinálni!

Egyéni motivációs szintek növelése és csapat összetartás erősítése egy programban. Jelentős egyéni teljesítményeket hoz elő és elősegíti az egyéni megnyilvánulást. Érdemes a szinergikus hatásokat kiemelni, megmutatni. Erős, speciális változata pl. a tűzönjárás.

 • Oldjuk meg!

Sokszor a csapatépítés elsődleges célja az, hogy a csapattagok megfelelően együttműködve képessé váljanak egy fontos, kihívást jelentő cél elérésére. E programunk ehhez nyújt hatékony segítséget. Lehet hozott téma, vagy általunk megalkotott, a megrendelő szervezethez és a csapathoz igazított, testre szabott feladat.

 • Együttműködés fejlesztés

  Komplex jellege, célja miatt inkább tréning forma javasolt. A csapatépítési programok közül ez az egyik legtöbb ráfordítást igénylő, megbízói és tréneri oldalról egyaránt, mivel egy jó színvonalú, hatékony tréning megvalósításához a trénernek jelentős előzetes tájékozódásra, felkészülésre, valamint több menetközbeni egyeztetésre van szüksége. Főbb hatóterületek például: bizalom erősítés, lehet, hogy szükséges egymás munkájának jobb megismerése (műhelymunka, szimuláció), kommunikáció és konfliktuskezelés, probléma feltárás, tolerancia  növelés, szinergikus hatások kimutatása, erősítése.
 • A sikeres csapat

  Szintén összetett, vegyes program, képzés, amely módszertani és készségfejlesztő blokkokat is tartalmaz. Részben mutatja a klasszikus csapatépítési elemeket (lásd a fenti programokat), ugyanakkor elméleti és készségfejlesztés gyakorlati oldalról is foglalkozik a sikeres csapatok jellemzőivel, a sikeres csoportos feladat megoldás ajánlott módszertanával (projektmenedzsment módszerek) is. Az együttműködés fejlesztéshez hasonlóan inkább kifejezetten tréning forma javasolt.

 

Bővebb információt a témáról, illetve testre szabott  ajánlatot itt  kérhet.

Vissza a lap elejére