Menü

Coaching

vezetői coaching

Tapasztalataink szerint a coaching az egyik leghatékonyabb fejlesztési eszköz. Semmilyen más fejlesztési módszer sem rendelkezik együttesen az alábbi összetett pozitív hatásokkal:

Az ügyfél (coachee)

 • teljes figyelmet kap
 • a coach kérdései által végiggondolhatja elképzeléseit, nézőpontját, álláspontját, tisztázhatja érzéseit, megvizsgálhatja különböző lehetséges utak előnyeit, hátrányait
 • testre szabott, az aktuális információkhoz és érzésekhez igazított, mégis struktúrált folyamatban vesz részt
 • legfeljebb finom tereléssel, de maga jön rá a megoldásokra, nem kap kéretlen tanácsokat

Ugrás: Life coaching leírásához

 

A fentieken alapuló ajánlott coaching tevékenységünk a life (életvezetés) és a business (üzleti) szegmensben az alábbi területekre terjed ki, a teljesség igénye nélkül:

business coaching:

business coaching:

 • vezetői komplex fejlesztő coaching több dologra kiterjedően (pl. döntéshozatal, delegálás, munkaszervezés, időgazdálkodás, kommunikáció, konfliktuskezelés, stb.), illetve ezek külön-külön
 • munkatársi komplex fejlesztő coaching több dologra kiterjedően (pl. munkaszervezés, időgazdálkodás, kommunikáció, konfliktuskezelés, stb.)
 • projektmenedzsment coaching (megbízó/szponzor/projektvezető/teamvezető/projekttag/projekt koordinátor vagy asszisztens részére)
 • célok kitűzése, elérése adott szervezeti környezetben
 • munkához szükséges készség, képesség fejlesztése (munkatársi, vezetői)
 • munkavégzéshez köthető egyéni tulajdonságok, jellemzők alakítása
 • szervezet alakítása
 • vállalkozás indítás
 • munkakörülmények kialakítása, javítása
 • útkeresés a munkában
 • karrier építés
 • motiváltság emelése
 • sikerorientáció
 • hatékony feladatmegoldás, egyéni és csoport teljesítmény növelés
 • konkrét feladat, illetve probléma megoldása
 • önismeret, reális énkép kialakítása, önbizalom erősítés, illetve hátráltató egós megnyilvánulások felismertetése és leépítése
 • munkahellyel összefüggő függőségektől (pl. munkamáni), rossz szokásoktól való megszabadulás
 • új pozitív munkaszokások kialakítása
 • egy folyamatban, munkahelyi helyzetben történt megrekedés feloldása
 • munkakapcsolat kezdése, javítása, vonatkozó döntési helyzetek
 • együttműködés fejlesztése
 • tolerancia fejlesztése, különbözőségek értékként kezelése
 • empátia növelés
 • munkahelyi traumák (baleset, elbocsátás, stb.) feldolgozása, továbblépés (megfelelő terápia mellett, egyeztetve!)
 • stressz csökkentése
 • munkahelyi egészség javítás

life coaching:

 • célok kitűzése, elérése
 • készség, képesség fejlesztése
 • egyéni tulajdonságok, jellemzők alakítása
 • útkeresés
 • karrier építés
 • vállalkozás indítása
 • motiváltság emelése
 • sikerorientáció
 • hatékony feladatmegoldás, teljesítmény növelés
 • konkrét feladat, illetve probléma megoldása
 • önismeret, reális énkép kialakítása, önbizalom erősítés, illetve hátráltató egós megnyilvánulások felismertetése és leépítése
 • függőségektől, rossz szokásoktól való megszabadulás
 • új pozitív szokások kialakítása
 • egy folyamatban, élethelyzetben történt megrekedés feloldása
 • kapcsolat kezdése, javítása, vonatkozó döntési helyzetek
 • együttműködő készgég fejlesztése
 • tolerancia fejlesztése, különbőségek értékként kezelése
 • empátia növelés
 • traumák feldolgozása, továbblépés (megfelelő terápia mellett, egyeztetve!)
 • stressz csökkentése
 • egészség javítása

 

A két fő szegmens között nyilvánvaló átjárások és összefüggések lehetnek, vannak. A kereteket és határokat mindig pontosan egyeztetjük ügyfeleinkkel, az érintettekkel.

Csoportos coachingra is van lehetőség, amikor adott irányú együttes fejlesztésre van szükség, a coaching forma tapasztalataink szerint ilyenkor csak kisebb, max. 4-6 fős csoportokig tartható és sok esetben a coach általában átlép a moderátori és szükség esetén a tanácsadói szerepbe is.

Folyamatunk a 7C (Client, Clarify, Create, Change, Continue, Confirm, Close), illetve a GROW modellen alapul.

Alkalmazott díjaink a szegmenstől, a feladat jellegétől, körülményeitől, az esetleges extra igényektől és megkötésektől függően alakulnak, megegyezés tárgyát képezik.

 

Bővebb információt a témáról, illetve testre szabott  ajánlatot itt  kérhet.

Vissza a lap elejére